Tikkimismasinad

Tänapäeval valmib vaid kaduvväike osa tikandeid käsitsi tikkides, valdava osa tööst teevad ikkagi masinad. Tööstuslikke tikkimismasinaid toodetakse nii ühepealistena (korraga valmib tikand ühel tootel) kui mitmepealistena (korraga valmib tikand mitmel tootel).

Meiel on kasutusel neljapealised masinad, mis tähendab seda, et samaaegselt valmib neli ühesugust tikandit.

Firmadest kasutame SWF  www.sunstar.co.kr ja BROTHER www.brother.com tööstuslikke tikkimismasinaid.